Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT DRINKGEZOND.COM

Over onze privacy principes:

Een goed privacybeleid blijvend hanteren is best ingewikkeld. Wij hebben geprobeerd om ons privacybeleid duidelijk en zo toegankelijk mogelijk voor u op te stellen. Met ons privacy statement hopen wij u te kunnen aantonen dat wij onze maximale inzet betrachten om uw privacy te beschermen en uw persoonsgegevens op de juiste manier te behandelen..

1. Inleiding

DRINKGEZOND.COM B.V. respecteert de privacy van bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen deze gegevens niet verwerken op een manier die niet verenigbaar is met de onderstaande doeleinden.

Wij garanderen een passend beveiligingsniveau voor uw persoonsgegevens.

DRINKGEZOND.COM B.V. verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze website, acties, evenementen of andere diensten. Ook als u ons customer service team raadpleegt, ons een email stuurt of met ons communiceert op een andere wijze.

Deze persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens, uit de gegevens betreffende een door u geplaatste bestelling of uit de gegevens betreffende door u bekeken – maar niet aangeschafte – producten, uit vragen die u over onze producten stelt en doordat u zich aanmeldt voor bepaalde diensten.

Ook houden wij de bezoekgegevens van onze website bij. Wij registreren op welke manier onze website wordt bezocht en welke gegevens uw webbrowser meestuurt. Deze informatie kan uw IP-adres, uw browser-id, uw browser-activiteit en overige informatie met betrekking tot bezoeken aan onze website bevatten. We kunnen deze informatie verzamelen door middel van cookies of andere tracking-technologieën. Voor meer uitleg verwijzen we u naar Hoofdstuk 4 van dit privacy beleid.

2. Hoe verzamelen en delen wij gegevens?

DRINKGEZOND.COM verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze website, acties, evenementen of andere diensten. Ook als u ons customer service team raadpleegt, ons een email stuurt of met ons communiceert op een andere wijze.

2.1 DRINKGEZOND.COM Website
Als u de DRINKGEZOND.COM website bezoekt, verzendt u gegevens naar onze servers via uw internetbrowser (om technische redenen). De volgende gegevens worden geregistreerd tijdens de actieve communicatie tussen uw internetbrowser en onze server:

– Datum en tijd van het verzoek
– Naam van het gevraagde bestand
– Pagina van waaruit het bestand is aangevraagd
– Toegangsstatus
– Welke browser en besturingssysteem er wordt gebruikt
– Het volledige IP-adres van de computer
– Het volume van de overgedragen gegevens

Voor technische beveiliging, in het bijzonder om pogingen van webserver aanvallen te voorkomen, worden deze gegevens tijdelijk door ons opgeslagen. Het is voor ons niet mogelijk om op basis van deze gegevens conclusies te trekken over individuele personen. De grondslag voor deze verwerking is ons Gerechtvaardigd Belang om onze websites, apps, producten en IT systemen te kunnen beschermen.

Verdere persoonlijke informatie wordt alleen verzameld als u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld als onderdeed van een aanvraag of registratie. Afhankelijk van de verstrekking gebruikt DRINKGEZOND.COM B.V. de persoonlijke gegevens die u verstrekt om uw vragen te beantwoorden, uw bestelling te verwerken en voor het technische beheer van de websites.

Uw gegevens zullen niet gedeeld worden met derden.

2.2 kopen via onze site

Als u een aankoop doet via onze site, verzamelen we de volgende gegevens om de overeenkomst uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren in overeenstemming met AVG Artikel 6 lid b


A) Een bestelling plaatsen zonder een account
Bij het plaatsen van een bestelling worden alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering gevraagd op basis van verplichte velden:
Uw volledige naam, uw e-mailadres, uw adres (factuuradres en, indien van toepassing, ander afleveradres). Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw bestelling te verwerken.

B) Opslag van uw gegevens
U gegevens zullen opgeslagen worden zolang dit nodig is om de bestelling uit te voeren en om aan wettelijke bewaartermijnen te voldoen.

Als u via onze website een bestelling plaatst, is het voor ons noodzakelijk om enkele gegevens te delen met een derde partij. Wij gebruiken een koeriersbedrijf om de producten te kunnen bezorgen en wij hebben hiervoor uw adresgegevens nodig die zij van ons zullen ontvangen. Deze derde partij gebruikt uw gegevens alleen voor het eerder beschreven doel en niet voor eigen marketing- of verkoopdoeleinden.

2.3 Contactformulier
Als u contact opneemt met ons via het contactformulier op onze website, zullen uw gegevens opgeslagen worden en doorgestuurd naar de juiste medewerker. Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt om te antwoorden op uw vragen, klachten en/of verzoeken om informatie. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij u daar van op de hoogte bent gesteld.

2.4 (Win)acties
DRINKGEZOND.COM heeft gedurende het jaar meerdere acties, waarbij registraties nodig zijn. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor desbetreffende (win)actie, in overeenstemming met AVG artikel 6, lid b. Alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven zullen wij uw gegevens gebruiken om nieuwsbrieven of andere commerciële uitingen naar u te versturen. U kunt zich altijd uitschrijven voor deze communicatie. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden niet doorgegeven aan derden.

2.7 Nieuwsbrief
Wij bieden u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief of overige communicatie. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere mailing bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wij gebruiken externe software om e-mailingen mee te versturen. Zij verwerken deze gegevens alleen ten behoeve van DRINKGEZOND.COM en zullen alleen voor dit doel worden verwerkt.

De persoonsgegevens zullen worden verstrekt aan een derde partij wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat of wanneer dat nodig is om onze eigen rechten, eigendom en veiligheid en die van onze klanten en van anderen te versterken. Hiertoe behoort de mogelijkheid van het delen van gegevens met derden ter bescherming tegen fraude en om kredietrisico’s te reduceren.

3. Technische en organisatorisch maatregelen

3.1 Algemene maatregelen
Alle gegevens die bij DRINKGEZOND.COM verwerkt worden, worden beschermd door middel van fysieke en technische maatregelen, evenals procedurele maatregelen die de toegang tot informatie beperken tot speciaal bevoegde personen.

Onze website bevindt zich achter een softwarefirewall om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Daarnaast hebben alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren toegang tot persoonlijke informatie.

3.2. Veilige gegevensoverdracht
Het overdragen van uw persoonlijke gegevens in het kader van het bestelproces op de website wordt versleuteld met behulp van de industriestandaard Secure Socket Layer (“SSL”)-technologie (SSL-versleutelingsversie 3).

3.3 Betaalinformatie
Uw betaalinformatie dat door u wordt doorgegeven om een bestelling af te rekenen wordt niet door DRINKGEZOND.COM opgeslagen, maar beveiligd via hypertext transfer protocol secure (“https”) en verder verwerkt door de betalingsdienstaanbieder.

4. Gebruik van cookies

DRINKGEZOND.COM B.V. maakt gebruik van cookies. Dat zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

U kunt de cookies accepteren of weigeren. Hebt u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via uw browser. Voor meer informatie over het verwijderen en uitschakelen van cookies kunt u de instructies of Help-functie van uw browser raadplegen. Houd er wel rekening mee dat bepaalde delen van onze website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert.

U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door in de notificatiebalk die verschijnt als u onze website bezoekt op “Doorgaan” te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

4.1 Noodzakelijke cookies
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of voor het leveren van een door u gevraagde dienst. Dit houdt o.a. in dat u automatisch kan inloggen of het onthouden van de artikelen in uw winkelwagentje in onze webshop.

4.2 Analytische cookies
Deze cookies gebruiken wij om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest worden bezocht, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Met deze informatie optimaliseren we het gebruiksgemak van de website. Hiervoor gebruiken wij oplossing van het bedrijf Adobe genaamd Adobe Analytics. Wilt u zich expliciet hiervoor uitschrijven? Klik dan hier https://smetrics.kaercher.com/optout.html


4.3 Tracking cookies
DRINKGEZOND.COM B.V. kan met uw toestemming tracking cookies plaatsen op uw apparatuur. Hiermee krijgen wij inzicht in uw surfgedrag. We bepalen hiermee de effectiviteit van onze internetadvertenties op onze website en op websites van derden. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel en uw voorkeuren.

Via Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.eu/) kunt u tracking cookies centraal verwijderen, zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden. Houd er rekening mee dat u nog altijd generieke advertenties kunt blijven ontvangen. De advertenties worden alleen niet meer aangepast aan uw voorkeuren.

4.4 Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerksites zoals o.a. Facebook, YouTube en Instagram. Door gebruik te maken van deze buttons worden ook cookies geplaatst.


5. Rechten van de betrokkene

U mag zich met redelijke tussenpozen tot ons wenden met het verzoek om opgave of er persoonsgegevens die betrekking hebben op u worden verwerkt. U dient dit verzoek schriftelijk te maken, via brief of elektronisch, bijvoorbeeld via e-mail of ons contactformulier.

DRINKGEZOND.COM zal zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken na ontvangst van het verzoek reageren.

Informatie en inzage:

U mag inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken, waar deze     gegevens zijn verzameld komen en het doel van verwerking.

Correctie:

Als u denkt dat wij verkeerde gegevens van u verwerken, dan passen wij deze op uw verzoek aan.

Recht om vergeten te worden:

U mag ons verzoeken de gegevens die wij van u hebben tijdelijk of permanent te laten verwijderen. Het kan wel zijn dat wij de gegevens voor andere doeleinden nog nodig hebben, zoals administratie of een wettelijke verplichting.

Toestemming intrekken:

U mag te allen tijden u eerder gegeven toestemming intrekken. Voor nieuwbrieven of andere communicatie via email kunt u op de uitschrijf link in de email klikken. In overige gevallen kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Bezwaar:

U kunt schriftelijk bezwaar indienen voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Overdraagbaarheid:

Als u wilt, kunnen wij de persoonsgegevens die wij van u verwerken ter beschikking stellen om over te (laten) dragen.

Indien uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, zullen wij u een overzicht sturen van de doeleinden van de verwerking, van de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, evenals van de ontvangers en informatie over de herkomst van de gegevens.

6. Aanpassen privacy reglement

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op deze pagina wordt altijd de meest recente versie gepubliceerd. Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement, dan kunt u deze richten aan:

DRINKGEZOND.COM
Brunel 9

NL-1422RH UITHOORN

Of neem contact op met onze klantenservice via info@DRINKGEZOND.COM of ons contactformulier op de website.